Bản đồ 2 xưởng

ĐIỆN THOẠI: 84.913 827 756 / (024) 3 877 1116

EMAIL: INFO@KAM.COM.VN

SƠ ĐỒ ĐẾN 2 XƯỞNG - CÔNG TY KAM

1. XƯỞNG 1: XƯỞNG ĐỘT DẬP (CÁCH CHỢ MAI LÂM 500M - DỌC ĐÊ)

2. XƯỞNG 2: XƯỞNG CNC (PHÍA SAU PHÚC LÂM PLAZA)

LINK QUA GOOGLE MAP:

https://www.google.com/maps/place/21%C2%B005'17.1%22N+105%C2%B0
53'48.1%22E/@21.088089,105.8945053,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0
:0x0!8m2!3d21.088089!4d105.896694