Tuyển dụng tháng 2.2021

TUYỂN DỤNG THÁNG 2.2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KAM tuyển dụng 1 số vị trí quan trọng, phục vụ Kế hoạch năm 2021. (chi tiết xem ảnh dưới)

Hạn nộp hồ sơ: 31/ 3/ 2021. (Ưu tiên và gọi các hồ sơ đến sớm)